Aktualności

Łowisko karpiowe Expert-Karp GołuńRegulamin łowiska karpiowego Expert-Karp Gołuń !!!

Łowisko sportowe „złów i wypuść!”


Mamy dla Was sporą niespodziankę. Już od 20 kwietnia zapraszamy na łowisko Expert Karp Gołuń na karpie i amury. Tak to nie pomyłka. Oprócz spinningistów teraz również karpiarze będą mogli powalczyć z pięknymi karpiami i amurami. Ryby nigdy nie widziały haczyka, kulek proteinowych …. Od blisko 10 lat w spokoju i bez rozgłosu łowisko zarybiane było pięknymi karpiami i amurami, które osiągnęły fantastyczne przyrosty. Ryby z pierwszych zarybień mają już wagę 20+. Ponieważ co roku zarybiamy łowisko małymi partiami spotkacie się też z rybami w przedziale 4-20 kg. Dla karpiarzy udostępniamy tylko jeden brzeg z 6 stanowiskami. Łowisko Gołuń to trudny i wymagający zbiornik o powierzchni 5 hektarów.. Sporo w nim roślinności, głębokość waha się od 1.5 do 3.5 metra. Do każdego stanowiska można dojechać samochodem, a po wypakowaniu sprzętu auto należy pozostawić na wyznaczonym parkingu. Koszt zezwolenia wynosi 50 zł/doba. Stanowiska są dwuosobowe. Karpiarze mają możliwość połowu na 3 wędki oraz korzystania ze sprzętu pływającego i łódek zanętowych.
Łowisko jest dozorowane 24h/dobę.
Rezerwacja stanowisk tel. 503066667

REGULAMIN ŁOWISKA EXPERT-KARP GOŁUŃ

1. Wędkowanie na łowisku Expert - Karp Gołuń dozwolone jest wyłącznie po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i opłaceniu zezwolenia na wędkowanie i połów ryb. Znajomość oraz akceptacje regulaminu każdy wędkujący poświadcza własnoręcznie złożonym podpisem na zezwoleniu wydanym przez gospodarzy łowiska.
2. Łowisko w trakcie sezonu czynne jest całodobowo w okresie od 1 marca do 31 grudnia.
3. Przyjazd na łowisko nastąpić może tyko i wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji stanowiska pod numerem telefonu 503066667.
4. Wjazd wędkarzy na łowisko jest dozwolony od 14.00 do 20.00 a wyjazd od 10.00 do 14.00.
5. Celem zachowania bezpieczeństwa, ładu i porządku na łowisku, obiekt jest całodobowo monitorowany.
6. Wędkarz zobowiązany jest wysprzątać swoje stanowisko wędkarskie przed i po zakończeniu wędkowania
(po zakończeniu wędkowania śmieci należy zabrać z łowiska ze sobą)
7. Dla wędkujących wyznaczono 6 dwuosobowych stanowisk oznaczonych numerami 1, 2, 3, 4, 5, 6, /www.expert-karp.pl
8. Z uwagi na to, że wszystkie stanowiska są dwuosobowe pierwszeństwo rezerwacji stanowiska mają te osoby, które rezerwują stanowisko dla dwóch osób a w dalszej kolejności dla jednej osoby.
9. W weekendy od piątku do niedzieli i święta, rezerwacja dotyczy pełnej obsady stanowisk ( dwie osoby wędkujące na stanowisku ). Wyjątkowo w w/w. okresach może wędkować na stanowisku jedna osoba ale ponosi koszt całego stanowiska ( za dwie osoby ).
10. Każdy wędkarz ma prawo łowić max. na 3 wędki.
11. Linka główna nawinięta na kołowrotek (żyłka) nie może posiadać średnicy mniejszej niż 0,25mm.
12. Gospodarze łowiska nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na łowisku, a także zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.
13. Na łowisku zabrania się:
zaśmiecania terenu łowiska, linii brzegowej i zbiornika,
wycinania - łamania drzew, roślin, krzewów,
niszczenia mienia łowiska,
rozpalania ognisk,
kąpieli w łowisku,
załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC,
głośnego zachowywania się (nadużywania alkoholu),
łowienia ze środków pływających,
spinningowania podczas zasiadki karpiowej oraz łowienia na żywą, sztuczną i martwą rybkę,
przetrzymywania w (siatce-workach karpiowych jakichkolwiek gatunków ryb),
nęcenia zanętami na bazie chleba oraz surowym ziarnem,
wchodzenia na lód i wędkowania spod lodu,
używania plecionki na kołowrotku jako linki głównej,
pozostawiania w wodzie tzw. markerów „H”,
wjeżdżania- stawiania na stanowisku i w jego obrębie przyczep kempingowych bez uzgodnieniu tej kwestii z gospodarzami łowiska),
przebywania po zmierzchu na stanowiskach i terenie łowiska osób, które nie posiadają aktualnego zezwolenia na wędkowanie oraz nie korzystają w danym dniu z możliwości wędkowania,
prezentowania wszelkiej formy reklamy bez zezwolenia gospodarzy łowiska,
parkowania samochodów po za miejscem wyznaczonym (parkingi) jednakże dopuszcza się możliwość dojazdu samochodem do wszystkich stanowisk na terenie łowiska celem wypakowania sprzętu (czynność ta może trwać maksymalnie 30 min), następnie pojazd musi zostać odstawiony na parking znajdujący się w rejonie stanowisk 1-3. W trakcie pobytu na łowisku zakazuje się poruszania pojazdami do czasu zakończenia wędkowania i wyjazdu z terenu łowiska. W nagłych przypadkach należy kontaktować się bezpośrednio z gospodarzami łowiska. ./ 503066667, 603053643/. Strażnik-667338709.
14. Obowiązkowo należy posiadać i używać podbieraka o rozstawie ramion przynajmniej 80cm, maty karpiowej o długości przynajmniej 120 cm, szerokości 80cm, grubości 10cm wypełnionej wewnątrz miękką-stabilną otuliną lub tzw. maty-kołyski oraz preparatu dezynfekującego rany ryb po ukłuciach haczyka. Złowione ryby należy wypiąć z haka na macie karpiowej lub w podbieraku w wodzie, stosując za każdym razem środek dezynfekujący.
15. Wędzisko może być uzbrojone w przypon strzałowy wykonany z żyłki mono, fluorocarbonu lub plecionki, ale nie dłuższy niż 10m.
16. Złowione ryby: karp, amur, należy po delikatnym wypięciu jak najszybciej z powrotem wpuścić do akwenu, ryb tych nie wolno przetrzymywać w workach karpiowych ani też różnego rodzaju siatkach. Ze złowionymi rybami należy obchodzić się w sposób bardzo delikatny dbając o ich zdrowie i bezpieczeństwo, należy polewać je wodą. Złowione okazy można zważyć i wykonać sesję zdjęciową, która jednak nie może trwać dłużej niż 5 minut.
17. Dopuszcza się możliwość wędkowania, rozbijania namiotów w obrębie stanowiska, jak również zanęcania, sondowania, stawiania markerów tylko i wyłącznie tyczkowych , wywożenia zestawów ze środków pływających (w rejonie własnego stanowiska ). Czynności te nie mogą utrudniać wędkowania wędkarzom przebywającym na innych stanowiskach.
18. Wędkarze biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilną w związku z ewentualnymi zdarzeniami zagrażającymi ich życiu lub zdrowiu, podczas pobytu na łowisku i używaniu przez nich środków pływających na terenie łowiska Expert-Karp w Gołuniu.
19. Osoby poruszające się po akwenie środkami pływającymi obligatoryjnie muszą używać kapoków lub kamizelek asekuracyjnych.
20. Gospodarze łowiska mają prawo w sytuacjach wyjątkowych bez wcześniejszego powiadomienia wędkarzy podjąć leczenie ryb poprzez zabieg podania leków do wody jak również zamknąć akwen na czas zawodów wędkarskich, zarybiania, ewentualnego leczenia ryb lub z innych powodów, za zamknięcie łowiska nie jest zwracana żadna rekompensata.
21. Stanowisko-pomost wyłączone jest całorocznie z wędkowania.
22. Każdy wędkarz, który ma zamiar przyjechać na łowisko z osobą towarzyszącą musi wcześniej o tym fakcie powiadomić gospodarzy łowiska.
23. Osoby nie wędkujące, nie posiadające licencji nie maja prawa przebywać na terenie łowiska.
24. Osoby, które wykupią zezwolenie podczas zasiadki mogą robić zdjęcia połowionym rybom, jednocześnie godzą się z faktem udostępnienia tych zdjęć w pierwszej kolejności gospodarzom łowiska, jeszcze przed publicznym ich okazaniem.
25. Każdy wędkarz, który złowi suma zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie właścicieli łowiska a następnie w razie polecenia przetrzymać go w siatce lub worku karpiowym do czasu ich przybycia.
26. Zezwolenie na wędkowanie należy posiadać przy sobie i okazywać je każdorazowo na polecenie osób kontrolujących oraz stosować się do ich poleceń. Zezwolenie ważne jest tylko z dowodem osobistym lub innym dokumentem na podstawie którego można stwierdzić tożsamość osoby.
27. Wykupując licencję na wędkowanie wyraża się zgodę na ewentualne dokonanie przez gospodarzy łowiska lub straży łowiska kontroli środka transportu i rzeczy osobistych w momencie podejrzenia złamania regulaminu łowiska.
28. Prawo do kontroli posiadają strażnicy łowiska Expert – Karp Nekielka, Policja, gospodarze łowiska i osoby upoważnione.
29. Złamanie powyższych zasad oraz zachowanie się niezgodne z regulaminem spowoduje natychmiastowe usunięcie takiej osoby z łowiska, unieważnienie licencji bez zwrotu kosztów zezwolenia, a także odmówienie sprzedaży licencji w przyszłości. Wszelkie przypadki kłusownictwa, kradzieży - stanowią czyny niezgodne z prawem i będą zgłaszane na Policję lub do Prokuratury celem przeprowadzenia stosownego postępowania karnego. Za zabranie ryb z łowiska niezgodnie z obowiązującymi zasadami regulaminu, ustala się kwotę grzywny w wysokości 1 tysiąca złotych za 1 kilogram ryb ( zabrane ryby podlegają zwrotowi ).

OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ ZABIERANIA Z ŁOWISKA JAKICHKOLWIEK GATUNKÓW RYB. WSZYSTKIE WYHOLOWANE RYBY PO WYPIĘCIU Z POWROTEM WRACAJĄ DO ŁOWISKA

Wszelkie informacje dotyczące łowiska dostępne są na www.expert-karp.pl

REGULAMIN REZERWACJI STANOWISK
Na łowisku Expert-Karp Gołuń.

1. Wędkowanie na łowisku Expert - Karp Gołuń dozwolone jest wyłącznie po zapoznaniu się z regulaminem łowiska i opłaceniu zezwolenia na wędkowanie i połów ryb. Znajomość oraz akceptacje regulaminu każdy wędkujący poświadcza własnoręcznie złożonym podpisem na zezwoleniu wydanym przez gospodarzy łowiska.
2. Łowisko czynne jest całodobowo w okresie od 1 marca do 31 grudnia.
3. Przyjazd na łowisko nastąpić może tylko i wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji stanowiska pod numerem telefonu 503066667.
4. Rezerwacji stanowiska można dokonać z max. dwumiesięcznym wyprzedzeniem terminu zasiadki.
5. Każda osoba, która dokonuje rezerwacji stanowiska, obligatoryjnie potwierdza znajomość powyższego regulaminu i jego akceptację.
6. Z uwagi na to, że wszystkie stanowiska są dwuosobowe pierwszeństwo rezerwacji stanowiska mają te osoby, które rezerwują stanowisko dla dwóch osób a w dalszej kolejności dla jednej osoby.
7. W weekendy od piątku do niedzieli i święta, rezerwacja dotyczy pełnej obsady stanowisk ( dwie osoby wędkujące na stanowisku ). Wyjątkowo w w/w. okresach może wędkować na stanowisku jedna osoba ale ponosi koszt całego stanowiska ( za dwie osoby ).
8. Wjazd wędkarzy na teren łowiska musi nastąpić w godzinach 14.00 – 20.00 natomiast wyjazd w godzinach 10.00 – 14.00.
9. Dla wędkujących wyznaczono 6 dwuosobowych stanowisk oznaczonych numerami 1, 2, 3, 4, 5, 6, / - mapa stanowisk na www.expert-karp.pl .
10. Celem zachowania bezpieczeństwa, ładu i porządku na łowisku, obiekt jest całodobowo monitorowany i kontrolowany przez Straż Łowiska.
11. Każdy wędkarz ma prawo łowić max. na 3 wędki.
licencja dobowa 50zł ,
12. Rezygnacja z rezerwacji stanowiska bez poniesienia jakichkolwiek kosztów finansowych może nastąpić najpóźniej na 7 dni przed zaplanowanym przyjazdem na zasiadkę. O tym fakcie należy poinformować telefonicznie. W przypadku gdy rezerwujący stanowisko nie stawi się na łowisku w zarezerwowanym przez siebie terminie i nie poinformuje wcześniej o rezygnacji z wędkowania będzie zobowiązany do uiszczenia gospodarzom łowiska 50% kwoty pieniężnej za zarezerwowany termin wędkowania, według obowiązujących stawek w bieżącym sezonie.
13. Wszystkim wędkarzom podczas pobytu na łowisku życzymy samych wyjątkowych chwil spędzonych w ciszy i spokoju a przede wszystkim niezapomnianych holi potężnych karpi.

Expert-Karp.Zdjęcie użytkownika Łowisko Expert Karp Gołuń.
 
 
REKLAMA
Karp Expert
Pogoda
Fazy księżyca

Dąży ku nowiu
Oświetlenie: 35%
Do pełni: 18 dni
Do I kwadry: 11 dni
Do III kwadry: 25 dni
REKLAMA
Meus
Sklep Floo
REKLAMA
FOX
Losowy film
Losowa galeria