REKLAMA
SBC CARP PRODUCT

Aktualności

Zawody Spławikowe NEKIELKA CUP 15 maja 2016 r.Zapraszamy na pierwsze zawody spławikowe na łowisku Expert Karp Nekielka. Odbędą się 15 maja 2016 roku w godz. 10.00 - 15.00.
W zawodach wystartować będzie mogło 40 zawodników. Koszt uczestnictwa zawodnika wynosi 150 zł, a asystenta 50 zł. Nagrodzonych zostanie 10 najlepszych zawodników. Nagrody to sprzęt wędkarski, puchary i medale i dyplomy. Dla zawodników gorący, smaczny poczęstunek.  


Zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowyhttp://expert-karp.pl/zgloszenie.html

                                                                  Regulamin Zawodów Spławikowych.
 

 

 1. Organizatorem zawodów jest firma Expert-Karp, która ma decydujący głos we wszystkich kwestiach związanych z regulaminem i przebiegiem zawodów. Organizator może w każdej chwili zmienić część lub całość regulaminu. O zmianach uczestnicy muszą być powiadomieni przed rozpoczęciem zawodów.

 2. Zawodnik rozstawia swoją wędkę wewnątrz wylosowanego stanowiska. Lokowanie zestawu w wodzie musi odbywać się z brzegu w granicach swojego stanowiska.

 3. Wszelkie sytuacje sporne po uprzednim zgłoszeniu, rozstrzygają sędziowie sektorowi. W razie nie zastosowania się do zaleceń, zawodnik może zostać jednokrotnie upomniany, następne upomnienie skutkować będzie wykluczeniem z zawodów.

 4. Stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków pogłębiających ten stan w trakcie trwania zawodów, zachowanie się niezgodne z regulaminem zawodów czy też niesportowe, nieetyczne zachowanie się w stosunku do sędziów czy tez organizatorów skutkować będzie dyskwalifikacja zawodnika.

 5. Po losowaniu można bezpośrednio dojechać samochodem na swoje wylosowane wcześniej stanowisko, pojazd należy odstawić i pozostawić przy drodze za stanowiskiem do czasu zakończenia zawodów.

 6. Na stanowisku zawodnicy mogą przygotowywać się do zawodów, robić zanętę, przygotowywać sprzęt, wędki oraz nęcić łowisko tylko i wyłącznie z brzegu.

 7. 5 sekundowy, pojedynczy sygnał dźwiękowy oznajmiał będzie rozpoczęcie zawodów.

 8. Holowanie ryb musi odbywać się z brzegu w granicach własnego stanowiska. Jeśli ryba wpłynie w stanowisko innej drużyny i dotknie żyłek zestawów sąsiadów mają oni prawo złożyć protest, (ale nie muszą). W razie uznania protestu przez sędziów, złowiona ryba nie zostanie uznana

 9. Holowaną rybę obowiązkowo należy podebrać podbierakiem lub dłonią/ryby małe/.

 10. Wypięcie ryby nastąpić musi w dłoni lub podbieraku zanurzonym w wodzie.

 11. Ryby muszą być przechowywane w odpowiednich siatkach w stanie żywym , należy je mierzyć po wyholowaniu w razie wątpliwości. Z rybami należy obchodzić się ze szczególna ostrożnością. Za przedłożenie sędziemu ryb niewymiarowych, zawodnik zostaje ukarany odjęciem dwukrotnie większej ilości punktów niż waga ryb niewymiarowych przedłożonych sędziemu do ważenia.

 12. Zawodnik zobowiązany jest do posiadania siatki o odpowiedniej konstrukcji do przechowywania ryb w stanie żywym. Siatka okrągła o średnicy obręczy przynajmniej 40cm., prostokątna o przekątnej minimum 50cm.,długość minimalna to 4m.

 13. W razie złowienia karpia , amura, tołpygi, szczupaka , suma- ryby te muszą być przetrzymywane w podbieraku w wodzie i natychmiast zgłoszone sędziemu sektorowemu. Sędzia bezzwłocznie dokona ważenia, po czym ryba wróci do wody. Sędzia sektorowy na brzegu posiada worek karpiowy, matę karpiową , płyn antyseptyczny, wagę/. Wynik zostaje wpisany w kartę połowu.

 14. Ryby pokaleczone lub martwe nie będą zaliczone do klasyfikacji.

 15. Do klasyfikacji zawodów zaliczane będą Karpie, Amury, Tołpygi, sumy, szczupaki, okonie, liny, karasie, płocie, wzdręgi. Zaliczane będą ryby , które w trakcie trwania zawodów nie mają okresu ochronnego i będą miały wymiar ochronny zgodny z istniejącym na łowisku na którym rozgrywane są zawody.

 16. Ryby zacięte przed końcowym sygnałem zawodów, muszą być wyholowane w trakcie 5min po sygnale, aby zostały uznane i zaliczone do klasyfikacji.

 17. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania kontroli bagażu  i samochodów zawodników w stosunku co do których istnieje uzasadnione podejrzenie złamania regulaminu zawodów. Zawodnicy ci muszą umożliwić wykonanie tej czynności. W razie potwierdzenia tych przypuszczeń zawodnik zostaje zdyskwalifikowany i wydalony  z zawodów bez zwrotu poniesionych kosztów.

 18. W klasyfikacji generalnej liczy się waga wszystkich złowionych ryb zaliczanych do klasyfikacji. Jeden gram-jeden punkt. Waga jak i ilość złowionych ryb zostaje zamieniona na punkty. Np. wynik zawodnika 25 ryb o łącznej wadze 2kg, daje to 25+2000pkt, razem 2025pkt. W przypadku takiej samej wagi złowionych ryb, wyżej uplasuje się ekipa, która złowiła więcej ryb, a następnie ekipa, która złowiła największą rybę.

 19. Zabrania się podczas trwania zawodów stosowania plecionki na kołowrotku jako linki głównej,

 20. Każda wędka wykorzystywana podczas zawodów musi posiadać tylko jeden haczyk, wędzisko, musi być wyposażone w żyłkę o maksymalnej średnicy 0,20 mm, spławik, obciążenie wyważające spławik umieszczone centrycznie na żyłce, łączny ciężar obciążenie nie może być większy od wyporności używanego spławika. Podstawowe obciążenie nie może w całości spoczywać na dnie a jedynie jego 10 procent.

 21. Zawodnik łowi jedną wędką trzymaną w ręku lub umieszczoną na podpórce, na stanowisku może być większa ilość wędek przygotowanych do użycia.

 22. Wędka może być wyposażona w kołowrotek lub nie.

 23. Zawodnik podczas zawodów może używać procy, podbieraka oraz platformy umieszczonej na brzegu o wymiarach maksymalnych 1x1m na której może siedzieć, stać, wędkować.

 24. W czasie trwania zawodów dozwolone jest stosowanie zanęt i przynęt roślinnych i zwierzęcych. Przynęty i zanęty mogą być barwione lub też zaprawiane różnymi zapachami. Zabrania się stosowania żywych lub martwych rybek oraz przynęt sztucznych i ikry.

 25. Ogranicza się ilość używanych zanęt do 10 litrów na jednego zawodnika podczas trwania zawodów. Zawodnik na stanowisku nie może mieć większej ilości zanęty jak podana wyżej. Ilość ta podlega kontroli sędziowskiej przed rozpoczęciem zawodów.

 26. Nie ustala się ograniczeń co do ilości jednorazowego wrzucania zanęt ciężkich jak i lekkich z uwzględnieniem pkt. 25.

 27. Zanęta i przynęta wrzucana do wody nie może stanowić zagrożenia dla fauny i środowiska wodnego.

 28. Limit używanych przynęt pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych do zanęt podczas trwania zawodów wynosi 2,5 litra/robak biały, czerwony, ochotka, jokers i inne/.

 29. Zabrania się stosowania zanęt nie rozpakowanych z toreb foliowych lub innych ani też umocowanych na lince.

 30. Dopuszcza się nęcenia pojemnikiem/kubeczkiem/ znad wody umieszczonym na szczytówce wędki. W czasie stosowania takiego sposobu nęcenia, zestaw do wędkowania musi być wyjęty z wody.

 31. Jeżeli w trakcie przygotowania do wędkowania lub w trakcie zawodów wystąpi pogorszenie warunków atmosferycznych i nadejdzie burza lub inne anomalia pogodowe, zawody zostają przerwane/ trzykrotny sygnał dźwiękowy/ zawodnicy natychmiast przerywają wędkowanie. Wędkę pozostawiają na brzegu lub podpórce i odchodzą na bezpieczną odległość od wody.

 32. Jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą to zawody zostaną wznowione po ustąpieniu przyczyny. Jeśli nie będzie możliwości dalszej rywalizacji to do ogólnej klasyfikacji zostanie zaliczony wynik połowionych ryb przez zawodników do czasu przerwania zawodów. Wynik ten będzie decydował o końcowej klasyfikacji.

 33. Po zakończeniu zawodów/dwukrotny sygnał dźwiękowy/ zawodnicy wyjmują wędkę z wody, sprzątają stanowisko, zwijają sprzęt. Czekają na stanowisku do czasu nadejścia sędziego sektorowego, który dokona ważenia połowionych ryb. Ryby cały czas przetrzymywane są w siatce w wodzie. Po ważeniu zawodnicy składają swój podpis na liście poławianych ryb zatwierdzając w ten sposób ilość i wagę złowionych ryb. Kolejna czynność to delikatne wpuszczenie ryb do wody. Po zakończeniu w/w. procedury zawodnik może udać się na miejsce oficjalnego zakończenia zawodów.

 34. Czas trwania rywalizacji-wędkowania ustala się na 300 minut (5 godzin ). Godz. 10.00 - 15.00 

 

 

 

Regulamin Asystenta.

 

Asystent może pomagać swojemu zawodnikowi w rozbijaniu stanowiska, podawaniu zanęt, przynęt, sprzętu wędkarskiego, informowaniu sędziego o złowieniu ryb do natychmiastowego ważenia./karp, amur, tołpyga, szczupak, sum./

Nie może natomiast sporządzać zanęt, nęcić, wędkować, podbierać ryb, zajmować się sprzętem służącym do bezpośredniego wędkowania.

 

 

  
REKLAMA
Karp Expert
Pogoda
Fazy księżyca

Po pełni
Oświetlenie: 76%
Do pełni: 25 dni
Do I kwadry: 18 dni
Do III kwadry: 2 dni
REKLAMA
Meus
Sklep Floo
REKLAMA
FOX
Losowy film
Losowa galeria